Vele honderden branden in motorcompartimenten vinden jaarlijks plaats. Dat varieert van het motorcompartiment van een personenauto tot het motorcompartiment van een tunnelboormachine.

De risico’s van een brand in het motorcompartiment van een voertuig worden vaak onderschat. De brand kan ontstaan door brandstof lekkages of kortsluiting, maar ook door een ongeval. Naast een forse schade aan het voertuig is persoonlijk leed niet uit te sluiten. Een Stat-X bluseenheid is uitermate geschikt voor plaatsing in het motorcompartiment van een auto, bus, trein of werktuig. Al deze typen transportmiddelen en vervoersmiddelen staan constant bloot aan trillingen, stof en grote veranderingen in vochtigheid en temperatuur en vragen daarom om een robuust blussysteem zoals Stat-X. Wereldwijd beveiligde Stat-X diverse motorcompartimenten van autobussen, shovels, kranen, treinen, militaire ATV’s, schepen, tunnelboormachines maar ook de mobiele lanceerplatforms van NASA.