Het inventariseren van de klantbehoeften is het startpunt voor K&G om te komen tot het ontwerp van een klant specifieke oplossing voor zijn beveiligingsvraagstuk. Of dat een branddetectie – of brandblus oplossing betreft, voor beide geldt een product specifieke aanpak. Dat wordt vertaald vanuit een sterk kennis gedreven achtergrond en jarenlange ervaring.

Bij een brandbeveiligingsvraagstuk begint dat met het vaststellen van de fase waarin de brand moet worden gedetecteerd en op welk moment het gewenst is een blusactie in te zetten.

WIE ZIJN WIJ

2 professionals die er voor u zijn

Het inventariseren van de klantbehoeften is het startpunt voor K&G om te komen tot het ontwerp van een klant specifieke oplossing voor zijn beveiligingsvraagstuk. Of dat een branddetectie – of brandblus oplossing betreft, voor beide geldt een product specifieke aanpak. Dat wordt vertaald vanuit een sterk kennis gedreven achtergrond en jarenlange ervaring.

Bij een brandbeveiligingsvraagstuk begint dat met het vaststellen van de fase waarin de brand moet worden gedetecteerd en op welk moment het gewenst is een blusactie in te zetten.

WIE ZIJN WIJ

2 professionals die er voor u zijn