Er zijn verschillende typen branden te onderscheiden en ieder type brand heeft bepaalde eigenschappen die van invloed zijn op de methode van brandbestrijding. Ieder blusmiddel is geschikt om bepaalde soort brandstof te blussen. Omdat geen brand hetzelfde is, vereist iedere soort brand ook een andere manier van aanpak. Er zijn vaste, vloeibare en gasvormige blusmiddelen. De basis van nagenoeg alle blusmiddelen is de methode van verstikking of koeling.

Naast brandstof, zuurstof en temperatuur is de kettingreactie de elementen die een brand vormgeven. Het blussend vermogen bij blusaerosol ligt niet bij verstikking of koeling maar bij het verstoren dan wel onderbreken van de kettingreactie. Om die reden is Stat-X blusaerosol geschikt voor het blussen van vele type branden zoals vaste stoffen, vloeistoffen, gas en elektrisch geïnitieerde branden. Testen hebben bewezen dat Stat-X blusaerosol zelfs in staat is een Lithium batterij brand te beheersen.

De werking van Stat-X

Het blussend vermogen van Stat-X ligt niet bij verstikking of koeling maar bij verstoring van de kettingreactie.

Elektrische activatie

Een Stat-X E aerosol blus- eenheid wordt elektrisch geactiveerd via een blusknop of brandmeld-/bluscentrale.

Thermische activatie

Een Stat-X T aerosol bluseenheid is een zelfstandig werkende bluseenheid met een detectie mechanisme.

Applicatie & Toepassing

Er zijn verschillende typen branden en ieder type brand heeft zijn eigen manier van detectie en bestrijding.