Blussystemen gebruikmakend van een blusaerosol voor effectieve brandbestrijding

Het doel van brandbestrijding is het blussen van een brand. Het beantwoorden van een brandbeveiligingsvraagstuk begint met het vaststellen van de fase waarin de brand moet worden gedetecteerd en op welk moment het gewenst is een blusactie in te zetten.