In een doorsnee kantoorgebouw zitten allerlei verborgen gevaren. Brandgevaarlijke objecten en ruimten die buiten de reguliere blus of beveiligingsinstallatie vallen, zoals liftmachinekamers, noodstroom aggregaatruimte, werkkasten voor de schoonmakers, de laagspanning-verdeelinrichtingen, roltrappen en hun machine ruimten. Maar ook archieven, printer en kopieer ruimten en meterkasten zijn ruimten met ontstekingsbronnen en brandbaar materiaal in de nabije omgeving.

De meest voorkomende branden in kantoren ontstaan door beschadigde of defecte bedrading en door storingen in elektrische apparatuur. Denk hierbij aan pc’s, printers, kopieermachines en beamers. Met name de over het algemeen NIET bemande en technische ruimten vormen een groot gevaar. Daar is geen toezicht en kan zich een calamiteit aanvankelijk onopgemerkt ontwikkelen. Stat-X blussysteem kan hier een oplossing bieden door het bijvoorbeeld plaatsen van zelfstandig werkende detectie/bluseenheden of via elektrisch activeerbare bluseenheden die via een bluscentrale met daarop aangesloten brandmelders wordt geactiveerd.