Een elektrisch geïnitieerde brand komt veelvuldig voor bij bedrijven en als een bedrijf in vlammen opgaat, dan gaat zeker vijftig procent (50%) daarvan binnen twee jaar failliet.

Maar liefst 29% van de elektriciteitsongevallen ontstaan in de verdeel, controle of meterkast. Een kleine brand in de verdeel, controle of meterkast kan zich al snel uitbreiden tot een grote brand. Brand in een woning is toch een ware nachtmerrie en in een huiselijke omgeving een zeer problematische situatie. Een meterkast is nagenoeg altijd in de belangrijkste en primaire vluchtweg gesitueerd, namelijk naast de voordeur. Dat betekent bij een brand in de meterkast een gevaarlijke blokkade van onze belangrijkste vluchtweg. Bedrijven hebben minimaal continuïteitsschade en stilvallen van productieprocessen.